Palash Karmakar ، همدم پارک پارک بیولوژیکی ایتاناگار ، بعد از ظهر سه شنبه هنگام ورود به محوطه نظافت خود توسط یک ببر کشته شد.

تحقیقات مقدماتی نشان داد که درب قفس ببر پادشاه بنگال پس از غذا بسته نشده بود ، که به او اجازه داد بیرون بیاید و بر روی کارماکار 35 ساله بکشد و بلافاصله او را بکشد.

او برای تمیز کردن حوض به داخل رفته بود.

مرگ غیر طبیعی در ایستگاه پلیس ایتاناگر گزارش شد.

برای روزنامه نگاری عمیق ، عینی و مهمتر از همه مهمتر ، برای عضویت در مجله Outlook اینجا را کلیک کنید