رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری ائمه جمعه: پیوند بین ملّیت و اسلامیت می‌تواند نجات‌بخش جامعه باشد و حس دفاع از وطن و مصالح اسلام را در جامعه رشد دهد.

 

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در سخنانی در همایش سراسری ائمه جمعه در تشریح رابطه بین دولت‌ها و ملت‌ها و نقش علما در تحکیم این روابط گفت: رابطه دولت با ملت یک رابطه تعریف‌شده است که در آن دولت وظایفی نسبت به ملت دارد و در قبال آن ملت‌ها هم حمایت‌هایی از دولت‌ها باید انجام دهند.

 

وی با بیان اینکه در این رابطه منافع ملی حوزه مشترک است، افزود: بین دولت‌ها و ملت‌ها منافع مشترکی وجود دارد که اشکال آن به‌صورت آب، خاک، هوا، محیط زیست و حقوق است، همچنین هرآنچه مربوط به امنیت و سلامت و حقوق جامعه است و هرچه مربوط به خدمتی است که دولت برای ملت انجام می‌دهد.

 

رئیسی ادامه داد: بین ملت گویش‌های مختلفی است و مذاهب مختلف و حتی گرایشات دینی مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه روابط بین ملت و دولت را ایجاد می‌کند، منفعت مشترک مرتبط با منافع ملی یعنی منافع سرزمینی و جغرافیایی است و همواره باید نسبت به حفظ این منافع تلاش کرد.

 

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما در فلسفه سیاسی اسلام، مسئله امام و امت را و رابطه بین امام و امت را داریم. این رابطه مبتنی بر دین و شریعت است و اساس آن، تعالی و رشد انسان است. وجود مقدس نبی مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: «کافةً للناس» یا در قرآن کریم آمده است: «هدیً للناس»، هم قرآن و هم نبی مکرم اسلام می‌فرمایند؛ برای تمام انسان‌ها، پس منافع ملی فقط به سرزمین و مرز و بوم و جغرافیا مربوط نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند منافع غیر از سرزمین هم جزو منافع محسوب شود که معرفت به آن منافع و پیگیری و حفظ آنها، نکته‌ای اساسی است.

 

رئیسی تأکید کرد: از هنرهای امام بزرگوار و عظیم‌الشأن این بود که بین منافع ملی و مصالح انسان پیوند ایجاد کرد، این دو با هم تقابل ندارند و بلکه در هم آمیخته شد‌ه‌اند، بر همین اساس امام ترکیبی بین ملّیّت و اسلامیّت ایجاد کرد. اسلام و ایران در تقابل با هم نبودند و خدمات بسیاری به هم داده‌اند که در کتاب شهید مطهری که پیش از انقلاب آن را نوشتند، به‌خوبی توضیح داده شده است، در رأس این نگاه حضرت امام خمینی بود که عنوان کرد، تقابلی بین ملّیت و اسلامیت نیست و پیوند این دو می‌تواند نجات‌بخش جامعه باشد و حس دفاع از وطن و مصالح اسلام را در جامعه رشد دهد.

 

وی افزود: امام بین تقابل ناسیونالیسم و اینترناسیونالیسم به‌نحوی عمل کرد که منافع انسان معاصر با منافع ملی با هم پیوند خورد، سازوکار این پیوند در موضوع نظریه ولایت فقیه ایجاد شد و برای نظام‌سازی و ساختارسازی نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی که در قانون اساسی قابل مطالعه است، تبیین شده است که چگونه می‌توان آن را محقق کرد.

 

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: برای امت چند عنصر وجود دارد؛ اولین عنصر، مقصد داشتن امت است، یعنی امت بی‌مقصد و بی‌هدف حرکت نمی‌کند. عنصر دوم این است که امت همواره در حال حرکت است. عنصر سوم هم این است که امت دنبال پویایی است و ایستا نیست و همواره باید پیشرفت داشته باشد.

 

وی با اظهار اینکه در رأس سلسله یا جریان امامت، امام امت حضور دارد، ادامه داد: شبکه امامت و هدایت انسان، بخش‌های مختلفی وجود دارد. بعضی عنوان می‌کنند که ما در کشور یا جوامع دو رکن داشتیم که امام و امت بودند اما رکن دیگری است که علما و فرهیختگان هستند و روابط امام و امت را تحکیم می‌بخشند.

 

رئیسی تأکید کرد: رکن علما و جریان و جایگاهی که می‌تواند منویات امام را در جامعه گسترش دهد و جامعه را هدایت کند، همان علما و فرهیختگانی هستند که رکن دیگر جوامع را تشکیل می‌دهند.