این سرویس ممکن است شامل مطالبی از خبرگزاری فرانسه (AFP) ، APTN ، رویترز ، AAP ، CNN و سرویس جهانی بی بی سی باشد که دارای حق چاپ هستند و امکان تولید مجدد آنها وجود ندارد.

AEDT = زمان استاندارد شرقی استرالیا ، که 10 ساعت قبل از GMT (زمان متوسط ​​گرینویچ) است