Pacer Lungi Ngidi و Anrich Nortje به ترتیب 5/19 و 4/35 زمان داشتند تا در اولین مسابقه آزمایشی در ورزشگاه ملی کرکت Daren Sammy ، Gros Islet ، St.  آفریقای جنوبی 128/4 بود ، با آیدن ماکرام 60 ساخت در حالی که راسی ون در دوسن 34 ساله شکست ناپذیر بود. در حالی که آفریقای جنوبی تلاش خواهد کرد تا بر روی باریک 31 آهنگ ساخته شود ، هند غربی به سرعت درب کاست را بررسی می کند که کمک کافی می کند.  امتیازات و به روزرسانی های کریکت زنده برای روز 2 مسابقه 1 امتحانی بین هند غربی و آفریقای جنوبی را اینجا بگیرید:

نقشه نتایج زنده  پخش زنده  اخبار  گزارش روز 1

برای روزنامه نگاری عمیق ، عینی و مهمتر از همه متعادل ، برای عضویت در مجله Outlook اینجا را کلیک کنید