انجمن توانبخشی افراد معلول (SRDA) از دانش آموزان مدارس خاص خواسته است که کیت های غذایی رایگان را از دولت ایالت دریافت کنند.

رئیس SRDA ، شاهول مداورور در یک خبرنامه مطبوعاتی گفت که دانش آموزان در مدارس ویژه افرادی که دارای مشکلات روحی ، شنوایی و بینایی هستند ، با وضعیت دشواری روبرو هستند زیرا آنها قادر به انطباق با سیستم های یادگیری جدید ، به ویژه کلاس های آنلاین نیستند.

در حال حاضر ، دانش آموزان در مدارس استثنایی کاملاً تحت سرپرستی خود بودند و فاقد دستورالعمل مربیان بودند.  آقای ماداور گفت ، آنها مستحق مراقبت و توجه ویژه دولت هستند و افزود که دولت باید اقدامات لازم را برای رفع مشکلات آموزش آنلاین برای آنها انجام دهد.  وی گفت که این شامل امکانات درمانی برای کسانی است که به آن نیاز دارند.